Το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου με βάση το Καταστατικό είναι τριετής, φροντίζει, μαζί με όλους όσους έχουν την τύχη να εργάζονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο χώρο αυτό, να παραμένει ο Όμιλος ένα πραγματικό στολίδι για την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και όχι μόνο.


Η ΣΥΝΘΕΣΗ του Δ.Σ που προέκυψε μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες της 7.12.2022 με τριετή θητεία είναι η εξής: