Πληροφορίες Εγγραφής

Όσοι και όσες επιθυμούν να γίνουν μέλη του Ομίλου μας μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση εγγραφής, την οποία προμηθεύονται από τις εγκαταστάσεις μας. Εναλλακτικά η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) εφόσον ζητηθεί.  
Εκπληρώνοντας τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μπορούν στο εξής να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του σωματείου μας καθημερινά από 08:00 έως 23:00.

Το κόστος χρήσης των γηπέδων προσδιορίζεται πάντα με βάση τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό και κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλέφωνα του Ο.Α.Θ. : 2310-411569 & 2310-423556

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

50€

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ

Τακτικό - Κύριο μέλος

Καταβολή μετά τις 31/01 και με εξόφληση έως 30/04 (4 μηνιαίες δόσεις των 50€)

200€

Καταβολή έως 31/01

150€

Τακτικό - προστατευόμενο μέλος

συζύγος ή παιδί σπουδαστής

Καταβολή μετά τις 31/01 και με εξόφληση έως 30/04 (4 μηνιαίες δόσεις των 25€)

100€

Καταβολή έως 31/01

75€

Τέως αθλητές και αθλήτριες Ο.Α.Θ.

Καταβολή μετά τις 31/01 και με εξόφληση έως 30/04 (4 μηνιαίες δόσεις των 35€)

140€

Καταβολή έως 31/01

100€

Κυρίες με αποκλειστική χρήση άνω ορόφου

Καταβολή μετά τις 31/01 και με εξόφληση έως 30/04 (4 μηνιαίες δόσεις των 35€)

140€

Καταβολή έως 31/01

100€
Μέλη που έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος και για 25 συναπτά έτη διατηρούσαν την ιδιότητα του μέλους, καταβάλλοντας παράλληλα και το αντίτιμο της συνδρομής τους, απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής.

Αίτηση Εγγραφής

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα και όταν λάβουμε το αιτημά σας, ένας εκπρόσωπος του Ομίλου θα επικοινωνήσει μαζί σας