Πληροφορίες Εγγραφής

Όσοι και όσες επιθυμούν να γίνουν μέλη του Ομίλου μας μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση εγγραφής, την οποία προμηθεύονται από τις εγκαταστάσεις μας. Εναλλακτικά η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) εφόσον ζητηθεί.  
Εκπληρώνοντας τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μπορούν στο εξής να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του σωματείου μας καθημερινά από 08:00 έως 23:00.

 

Το κόστος χρήσης των γηπέδων προσδιορίζεται πάντα με βάση τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό και κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλέφωνα του Ο.Α.Θ. : 2310-411569 & 2310-423556

 

Εγγραφή μελών (ανδρών και γυναικών άνω των 18 ετών)

200€

Ετήσια συνδρομή μελών (καταβολή έως 10/2/2021)

150€

Ετήσια συνδρομή μελών (καταβολή μετά τις 10/2/2021)

200€

Ετήσια συνδρομή συζύγων ή προστατευομένων τέκνων εγγεγραμμένων μελών

-50%

Ετήσια συνδρομή τέως αθλητών Ο.Α.Θ. (εφάπαξ καταβολή)

100€

Αίτηση Εγγραφής

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα και όταν λάβουμε το αιτημά σας, ένας εκπρόσωπος του Ομίλου θα επικοινωνήσει μαζί σας