ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Οι βασικοί στόχοι της λειτουργίας του Ο.Α.Θ. από της ιδρύσεώς του είναι:
1]. Να γίνει τρόπος ζωής ο αθλητισµός.
2]. Η μαζική διάδοση του αθλήματος της αντισφαίρισης στη χώρα μας.
3]. Η ανάδειξη αθλητών και αθλητριών που θα διακρίνονται, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με συστηματική αθλητική εκπαίδευση όλων των κατηγοριών (εφήβων, νέων, νεανίδων, ανδρών, γυναικών).
4]. Η επίτευξη τεχνικής και αγωνιστικής αρτιότητας των παιδιών που έχουν ικανότητες και θέληση για το άθλημα.
5]. Η τέλεση αθλητικών αγώνων, τόσο για αθλητές όσο και για μέλη.
6]. Η διατήρηση των αθλητικών ομάδων του Ομίλου σε υψηλό αγωνιστικό και ηθικό επίπεδο.
Στα πλαίσια της επίτευξης των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση του Ομίλου καθιερώνει Εσωτερικό Κανονισµό, τον οποίο οφείλει να αποδεχτεί κάθε αθλητής ή αθλήτρια, οι προπονητές, τα µέλη του Οµίλου, οι γονείς και οι κηδεμόνες των αθλητών.

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τα προγράμματα αγωνιστικής εκπαίδευσης έχουν στόχο τη δημιουργία αθλητών υψηλού επιπέδου.
Οι παρακάτω κανόνες θα ισχύουν για όλα τα επίπεδα του αθλητικού τμήματος:
Τα αγωνιστικά τμήματα λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό αθλητών και αθλητριών ανά κατηγορία, που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Εφόρου Αθλητισμού και του προπονητή.
Τα τμήματα σχηματίζονται με κριτήρια ηλικιακά και αγωνιστικά.
Δεν αποκλείεται, κατ’ αποκλειστική επιλογή του προπονητή, αθλητής ή αθλήτρια μικρότερης ηλικίας να ενταχθεί σε τμήμα ανώτερου ηλικιακού επιπέδου εφόσον οι αγωνιστικές του/της ικανότητες είναι φανερά ανώτερες των αντίστοιχων της ηλικιακής κατηγορίας του/της.
Στόχος πάντα παραμένει η συνεχής βελτίωση του αγωνιστικού επιπέδου όλων των μελών του αγωνιστικού τμήματος.
Η ένταξη κάποιου αθλητή ή αθλήτριας στα αγωνιστικά τμήματα του σωματείου γίνεται κατόπιν αξιολόγησης από τον υπεύθυνο προπονητή, ή τους προπονητές του σωματείου, καθώς και από τον Έφορο της αθλητικής ομάδας, με ενημέρωση και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η παραμονή ενός αθλητή ή μιας αθλήτριας στο αγωνιστικό δυναμικό του σωματείου δεν έχει ισόβιο χαρακτήρα αλλά εξαρτάται άμεσα τόσο από τα αποτελέσματα σε τουρνουά υψηλού επιπέδου (Πανελλαδικά Ε1 και Ε2, Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Διασυλλογικό πρωτάθλημα) όσο και από άλλους παράγοντες, όπως η συμπεριφορά ή άλλα προσωπικά θέματα του αθλητή ή της αθλήτριας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αγωνιστικό τμήμα οποιουδήποτε επιπέδου είναι η προσκόμιση, σε ετήσια βάση, πιστοποιητικού υγείας, από μέρους του αθλητή ή της αθλήτριας, το οποίο θα εκδίδεται από ιατρό καρδιολόγο.

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Η περίοδος εκπαίδευσης της αθλητικής αγωνιστικής ομάδας του Ομίλου ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος [1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου] ενώ της junior αθλητικής ομάδας αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου του επομένου ημερολογιακού έτους.
Όλα τα προγράμματα (βασικής προπόνησης, γυμναστικής, διατροφής κλπ.) καθορίζονται από τον υπεύθυνο προπονητή των αγωνιστικών τμημάτων. Η συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών στα προγράμματα γυμναστικής που εκπονεί ο υπεύθυνος προπονητής είναι υποχρεωτική και αποσκοπεί στην προστασία τους από τραυματισμούς αλλά και στην ενδυνάμωσή τους ενόψει των προπονητικών και αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.
Αν ένας αθλητής ή αθλήτρια έχει επιλέξει να ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα γυμναστικής θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να τελεί υπό την έγκριση του υπεύθυνου προπονητή.
Σε εποχές που, λόγω βροχής κυρίως, ματαιώνονται οι προγραμματισμένες προπονήσεις, αυτές θα αναπληρώνονται στα υπόλοιπα διαθέσιμα και ελεύθερα χρήσεων γήπεδα.


Άσκηση και προπόνηση πέρα από τις προγραμματισμένες ώρες.
Τα μέλη των αθλητικών τμημάτων (αθλητές – αθλήτριες) έχουν δικαίωμα χρήσης των γηπέδων για άσκηση – προπόνηση και σε άλλες ώρες, εκτός από τις προκαθορισμένες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα γήπεδα (όχι προ-κράτηση). Η άθληση αυτή των αθλητών και αθλητριών, σε ώρες εκτός των προκαθορισμένων, καλύπτεται από τη μηνιαία συνδρομή τους προς τον Όμιλο και απαλλάσσεται της καταβολής αντιτίμου χρήσης γηπέδου, όσον αφορά τον αθλητή/τρια όχι όμως τον συμπαίκτη τους (μέλος ή μη μέλος) στην περίπτωση που αυτός/αυτή επιλέξουν να αγωνιστούν, στις ώρες αυτές, με αθλητή ή αθλήτρια. Εντούτοις, ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές ο αθλητής ή η αθλήτρια θα πρέπει να ενημερώνουν τόσο τον υπεύθυνο προπονητή των αγωνιστικών τμημάτων όσο και τη Γραμματεία.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Η παραμονή ενός αθλητή σε ένα τμήμα εξαρτάται από την αξιολόγησή του, η οποία είναι διαρκής με σκοπό τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας των ομάδων και την ισότιμη μεταχείριση των αθλητών.
Η αξιολόγηση των αθλητών και αθλητριών που πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο), είναι γραπτή και εμπιστευτική, υποβάλλεται δε από τον προπονητή στον Έφορο Αθλητισμού ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει το Δ.Σ. Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την αξιολόγηση αυτή από τους υπεύθυνους προπονητές των αγωνιστικών τμημάτων και από τον αρμόδιο Έφορο αθλητισμού.

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα εξής χαρακτηριστικά:
Η παρουσία στις προπονήσεις αλλά και το ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια αυτών. Η αθλητική συμπεριφορά και άμιλλα.
Η πορεία του/της στα πανελλήνια πρωταθλήματα.
Η θέση του/της στην πανελλήνια κατάταξη.

5. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

α. Το κόστος συγκρότησης, συντήρησης και λειτουργίας ειδικών αθλητικών τμημάτων, το οποίο είναι ως γνωστόν υψηλό, καλύπτεται κατά ένα μέρος από τον Σύλλογο και κατά ένα μέρος από τους γονείς των αθλητών και αθλητριών, εφόσον οι ίδιοι είναι ανήλικοι. Το ύψος της συνδρομής που καταβάλουν οι γονείς των αθλητών για τη λειτουργία αυτών των τμημάτων καθορίζεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται ανά εξάμηνο.
Για την εν λόγω απόφαση λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απαρτίζουν το αγωνιστικό τμήμα του Ομίλου, ο αριθμός των ωρών που δεσμεύονται στο ημερήσιο πρόγραμμα χρήσης γηπέδων του σωματείου για τις προπονήσεις, το συνολικό κόστος για τον Όμιλο του προπονητή ή των προπονητών καθώς επίσης το οικονομικό περιβάλλον.
Το οριζόμενο, βάσει των ανωτέρω, ποσό μηνιαίας συνδρομής [δίδακτρα] για κάθε αθλητή και αθλήτρια προκαταβάλλεται εντός της πρώτης εβδομάδος εκάστου μηνός στον αρμόδιο υπάλληλο του Ομίλου και χορηγείται υποχρεωτικά σχετική απόδειξη σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Στις περιπτώσεις μετακίνησης αθλητών και αθλητριών, με σκοπό τη συμμετοχή τους σε αθλητικές διοργανώσεις, το κόστος των μετακινήσεων, διανυκτερεύσεων και διατροφής καλύπτεται από τους γονείς των αγωνιζομένων και κατά το δυνατόν από τον Ο.Α.Θ. με σχετική απόφαση κάθε φορά του Δ.Σ.
Όταν αθλητής ή αθλήτρια των αγωνιστικών τμημάτων ενηλικιώνεται αναλαμβάνει πλέον να καλύπτει και το κόστος της συμμετοχής του στο αθλητικό δυναμικό του Συλλόγου, όπως αυτό έχει οριστεί με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ.
Οι πληρωμές γίνονται πάντα στον αρμόδιο υπάλληλο του Ομίλου για τα στοιχεία του οποίου θα ενημερώνονται εγκαίρως οι αθλητές και οι γονείς.

β. Μείωση συνδρομής – προϋποθέσεις.

Αθλητές και αθλήτριες με ιδιαίτερες ατομικές αγωνιστικές επιδόσεις δικαιούνται ως επιβράβευση τις εξής εκπτώσεις:
1η θέση στην πανελλήνια κατάταξη της ηλικιακής τους κατηγορίας: ολική απαλλαγή.
2η ή 3η θέση στην πανελλήνια κατάταξη της ηλικιακής τους κατηγορίας: έκπτωση 75%
4η - 6 η θέση στην πανελλήνια κατάταξη της ηλικιακής τους κατηγορίας: έκπτωση 50%
7η – 10η θέση στην πανελλήνια κατάταξη της ηλικιακής τους κατηγορίας: έκπτωση 30%
1η ή 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών και junior(ατομικό): έκπτωση 100% για 2 έτη.
Πρωταθλητής – πρωταθλήτρια Ελλάδος για δύο συναπτά έτη: εσαεί απαλλαγή

Οι εκπτώσεις των τεσσάρων πρώτων περιπτώσεων, οι οποίες χορηγούνται ανά εξάμηνο, πιστώνονται στους αθλητές και τις αθλήτριες που τις δικαιούνται στο αμέσως επόμενο εξάμηνο από αυτό που πραγματοποιήθηκαν οι επιτυχίες τους. Εάν κάποιος αθλητής ή κάποια αθλήτρια εμπίπτει σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, που αφορούν παροχές του Ομίλου προς αυτόν / αυτήν, τότε λαμβάνει τη μεγαλύτερη εξ αυτών.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που απαρτίζουν τη Διασυλλογική ομάδα του Ομίλου είναι προφανώς οι καλύτεροι και οι καλύτερες του αγωνιστικού τμήματος. Η επιλογή τους γίνεται τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία των αγωνιστικών υποχρεώσεων της διασυλλογικής ομάδας που είναι το Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα. Κατά το διάστημα αυτό των τριών μηνών οι επιλεγμένοι αθλητές και αθλήτριες απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του οριζόμενου από το Δ.Σ. μηνιαίου ποσού που ισχύει για τα μέλη της αθλητικής ομάδας.
Σε ειδική κατηγορία, αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής του μηνιαίου τιμήματος, κατατάσσεται αθλητής ή αθλήτρια που ναι μεν διαθέτει εμφανώς αγωνιστικές ικανότητες πλην όμως, λόγω αποδεδειγμένης οικογενειακής οικονομικής στενότητας, αδυνατεί να καταβάλει το οριζόμενο από το Δ.Σ. μηνιαίο τίμημα. Στις ειδικές αυτές περιπτώσεις δύναται το Δ.Σ., με αιτιολογημένη απόφασή του, να απαλλάξει, έως και σε ποσοστό 100%, τον αθλητή ή την αθλήτρια από την υποχρέωση αυτή και με την προϋπόθεση πάντα ότι τον αθλητή ή την αθλήτρια «συνοδεύουν» εξαιρετικές αγωνιστικές ικανότητες και πρόοδος στο άθλημα.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι αθλητές του Ομίλου έχουν τα εξής δικαιώματα:
1]. Να απολαμβάνουν τις παροχές και τις διακρίσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό ως ανταμοιβή για τις αγωνιστικές τους επιδόσεις.
2]. Να έχουν το δικαίωµα της ίσης μεταχείρισης από προπονητές και Διοίκηση.
3]. Να καθιερώνονται στην αγωνιστική Οµάδα του Οµίλου και να συμμετέχουν σε αγώνες υψηλότερου επιπέδου ανάλογα με τις αγωνιστικές τους επιδόσεις.
4]. Να συζητούν κάθε θέµα που τους απασχολεί, όσον αφορά την προπόνησή τους ή τις επιδόσεις τους, µε τους προπονητές τους ή µε τον Έφορο της αθλητικής Ομάδας.
5]. Να απευθύνονται στο Δ.Σ., οι ίδιοι ή μέσω των γονέων ή κηδεμόνων τους, όταν πιστεύουν ότι αδικούνται.

Υποχρεούνται στα εξής:
1]. Να τηρούν με ακρίβεια τις ώρες των προπονήσεων, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με εισήγηση του προπονητή τους και με απόφαση του Δ.Σ., όπως επίσης και τις οδηγίες του προπονητή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της προπόνησής τους.
2]. Να μην συμμετέχουν σε προπόνηση άλλης Οµάδας – Οµίλου και να μην προπονούνται παράλληλα µε άλλον προπονητή χωρίς την έγκριση του υπεύθυνου προπονητή.
3]. Να μην απουσιάζουν, χωρίς να ενημερώνουν τους προπονητές, από τις προπονήσεις.
4]. Να μην παρέχουν πληροφορίες που σχετίζονται µε εσωτερικά θέµατα λειτουργίας της αθλητικής ομάδας και του Ομίλου εν γένει.
5]. Να μην αρνούνται την συμμετοχή τους σε αγώνα για λόγους προσωπικούς, χωρίς να έχουν ενημερώσει τον υπεύθυνο προπονητή, ο οποίος θα εγκρίνει ή όχι το αίτηµα του αθλητή μετά από συνεννόηση με τον Έφορο Αθλητισμού.
6]. Να αποφεύγουν αντιδράσεις που προκαλούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο προσβάλουν και εκθέτουν τον Όµιλο.

Στις περιπτώσεις που ο αθλητής ή η αθλήτρια δεν συμμορφώνονται στις παραπάνω οδηγίες και γενικότερα η εν γένει συμπεριφορά τους, τόσο απέναντι στον προπονητή όσο και ενδεχομένως απέναντι στα μέλη, δεν είναι συμβατή με τις αρχές λειτουργίας του Ομίλου, παραπέμπονται σε πειθαρχική επιτροπή, αποτελούμενη από τον Έφορο Αθλητισμού, τον Πρόεδρο της Πειθαρχικής επιτροπής και ένα ακόμη μέλος του Δ.Σ., οι οποία αποφασίζει αναλόγως.

Οι επαπειλούμενες ποινές, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, είναι:
1]. Η προφορική παρατήρηση.
2]. Η έγγραφη επίπληξη.
3]. Η απομάκρυνση, για ένα χρονικό διάστημα, από τις προπονήσεις.
4]. Η αποπομπή απ’ το δυναμικό της αθλητικής ομάδας του σωματείου.
Αντίστοιχα οι σωστές συμπεριφορές και η αγωνιστική πρόοδος ανταμείβονται με τις παροχές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

7. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Τα προπονητικά τµήµατα θα πρέπει να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες χρήσεων των μελών του Ο.Α.Θ., οι εισφορές των οποίων αποτελούν την βασική πηγή των εσόδων του.
Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση του αθλήματος της αντισφαίρισης και την προσέλκυση παιδιών σε αυτό.
Οι προπονητές εργάζονται αποκλειστικά για τον Όµιλο. Οποιαδήποτε εργασία των προπονητών σε άλλους Οµίλους µπορεί να γίνει µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Οι προπονητές πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένου από τη Γ.Γ.Α. και την Ε.Φ.Ο.Α. καθώς επίσης και άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.
Για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί ενημερώνουν τον αρμόδιο Έφορο, ο οποίος το μεταφέρει στη Διοίκηση, εφόσον ζητηθεί από τον προπονητή ή εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω της σοβαρότητάς του.
Ο προπονητής έχει ως υποχρέωση να κοινοποιήσει στο Δ.Σ. το σύνολο των αθλουμένων εκάστου Τµήµατος και, σε ό,τι αφορά στο πρόγραµµα προπονήσεών του, τα τµήµατα και τις ώρες προπονήσεων.
Οι προπονητές έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν μέσω της Γραμματείας το σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης γηπέδων µε τις ώρες των πάσης φύσεως προπονήσεων.
Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος προπονήσεων, αναβολής ή ακύρωσης, οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως τη Γραμματεία ώστε να εξασφαλίζεται και η ομαλή ενημέρωση του συστήματος κρατήσεων γηπέδων του Οµίλου.
Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν παρουσιολόγιο/απουσιολόγιο αθλουμένων. Αν κάποιος ανήλικος αθλούμενος/αθλούμενη απουσιάζει αδικαιολόγητα από την προπόνηση, πρέπει άµεσα να ενημερώνονται από τον προπονητή οι γονείς ή οι κηδεμόνες του/της.
Στους προπονητές επιτρέπεται η ιδιωτική προπόνηση σε αθλητές και αθλήτριες του Ομίλου όταν γίνεται εκτός των προκαθορισμένων ωρών προπόνησης των αθλητικών ομάδων και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο αρ.8 [παρ. στ] του κανονισμού λειτουργίας των γηπέδων.

Ο «Επικεφαλής Προπονητής» ορίζεται, με απόφαση του Δ.Σ., µε βάση τα προσόντα του και πλέον των ανωτέρω έχει και τα εξής πρόσθετα καθήκοντα:
Ο «Επικεφαλής προπονητής» και σε συνεργασία µε τον Έφορο Αθλητισμού, αποφασίζει για τους αθλητές που θα στελεχώσουν την αγωνιστική ομάδα του Ομίλου στα Εθνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα.
Καταρτίζει και επιβλέπει, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Έφορο και τους άλλους προπονητές, τα προγράµµατα προπόνησης των αθλητών/αθλητριών.
Μετά την ανακοίνωση του ετήσιου αγωνιστικού προγράμματος της Ε.Φ.Ο.Α., καθορίζει το πρόγραμμα των συμμετοχών του Ομίλου στις διάφορες κατηγορίες και ενημερώνει τον Έφορο Αθλητισμού και το Δ.Σ. του Ομίλου.
Υποβάλει, κάθε έτος, στον Έφορο Αθλητισμού έκθεση αξιολόγησης των υπολοίπων προπονητών του Ομίλου κι εκείνος με την σειρά του ενημερώνει το Δ.Σ.

8. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

1. Η Διοίκηση στηρίζει µε κάθε τρόπο, µε διαφανείς διαδικασίες και αποτελεσματικότητα, τη λειτουργία της αθλητικής ομάδας και φέρει την απόλυτη ευθύνη για τη σωστή παιδαγωγική, προπονητική, αθλητική και αγωνιστική λειτουργία του Οµίλου.
2. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, στηρίζει το έργο των προπονητών και τις προσπάθειες όλων των αθλητών, φροντίζοντας για τη δημιουργία ομαλών συνθηκών προπόνησης.
3. Αναλαμβάνει την ευθύνη, τα έσοδα του Ομίλου από την αθλητική ομάδα, με τρόπο ανταποδοτικό, να επιστρέφουν, κατά το δυνατό, και πάλι σ΄αυτή, με επιλογές που κάθε φορά θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
4. Διοργανώνει αγώνες, επιμορφωτικές εκδηλώσεις και στηρίζει με τα ανάλογα μέσα όλες τις δραστηριότητες που βοηθούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της αγωνιστικής ετοιμότητας των αθλητών/αθλητριών.
5. Επεξεργάζεται και υιοθετεί κάθε πρόταση ή παρέμβαση όταν κρίνει ότι με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η λειτουργία της αθλητικής ομάδας.

9. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από την επομένη της επικύρωσής του από το Δ.Σ. του Ομίλου και τροποποιείται, εν μέρει ή στο σύνολό του, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και μόνο. Το ανανεωμένο περιεχόμενό του θα αναρτάται στην ιστοσελίδα και στη Γραμματεία του Οµίλου.
Οι νέοι όροι που τροποποιούν τον Κανονισμό αυτόν κοινοποιούνται απαραίτητα στους γονείς των ανηλίκων αθλητών και αθλητριών ή απευθείας στους ενήλικες αθλητές, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα στο Σωματείο με ευθύνη του Εφόρου της αθλητικής ομάδας.

Θεσσαλονίκη
Ιανουάριος 2021
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ